Voor de postnatale zorg door de vroedvrouw wordt de derdebetalersregeling toegepast. Dit betekent dat de kost van de zorg rechtstreeks wordt vergoed door de betreffende mutualiteit en jij als patiënt dus niets zelf dient te betalen.