Zwangerschap en geboorte zijn een wonderlijk gebeuren. Tal van hulpverleners staan klaar om de ouders hierbij zo goed mogelijk te begeleiden.
Ook na de komst van de kleine spruit is verdere opvolging en zorg van groot belang. De vroedvrouw is de persoon bij uitstek om ouders en kind gedurende de kraamperiode met raad en daad bij te staan. Tijdens de intense periode na de bevalling kan men bij haar terecht voor medische, praktische alsook emotionele ondersteuning.

In samenwerking met andere hulpverleners (gynaecoloog, huisarts, K&G medewerker, kinesitherapeut, diëtiste,...) staat de vroedvrouw in voor de opvolging van moeder en kind. Dit tot één jaar na de bevalling.

Elke moeder heeft recht op een aantal bezoeken van de vroedvrouw aan huis. Dit zowel na een kort (poliklinisch bevallen) als na een gewoon ziekenhuisverblijf (vijftal dagen).