De behandelingen vinden plaats op voorschrift van de arts en worden voor een groot deel terugbetaald door jouw mutualiteit. Het aantal behandelingen waarvoor je recht hebt aan de maximale terugbetaling is afhankelijk van de desbetreffende pathologie.

De patiënt betaalt rechtstreeks aan de therapeut en de mutualiteit betaalt hun deel terug aan de patiënt. In uitzonderlijke gevallen wordt gewerkt met de derdebetalersregel, waarbij de mutualiteit rechtstreeks betaalt aan de therapeut.