Algemene revalidatie
Het verrichten van onderzoeken en op basis hiervan een behandelplan opstellen met als doel functieproblemen van spierskeletale, zenuwfysiologische, respiratoire, cardiovasculaire en psychomotorische aard te verhelpen of te voorkomen door het toepassen van actieve of passieve lichaamsoefentherapie, massagetherapie en fysische therapieën.

Manuele therapie
Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een functieonderzoek. Daardoor zal de therapeut achterhalen of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Met provocatietesten en functietesten (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten e.a.) kan de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van klachten opgespoord worden. Verder wordt nagegaan of je lichaam foute bewegingspatronen en houdingsgewoonten heeft. Het is de bedoeling je functionele hinder te evalueren. De behandeling is namelijk gericht op het kunnen hernemen van je normale activiteiten en op je algemene gezondheid. De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties van de gewrichten, neurogene mobilisaties, stretchingtechnieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling, harmoniserende technieken, medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing...

Rug- en nekrevalidatie
Rug- en nekproblemen nemen meer en meer toe en dit bij verschillende leeftijdscategorieën. Dit kan gaan over acute of chronische problemen. Zowel manuele therapie als oefentherapie worden hierbij gegeven. De spieren die een corset vormen rond de wervelkolom worden opgetraind en er wordt aangeleerd hoe rugsparend kan bewogen worden.

Lymfedrainage
Door massage van de lymfeklieren en de lymfebanen kan de lymfe-afvoer worden gestimuleerd. Voor deze massage wordt een speciale techniek gebruikt. Lymfedrainage is een zachte, rustgevende en pulserende massage waarbij men de stroming van het lymfevocht volgt. De positieve effecten van lymfedrainage zijn : het afweersysteem wordt versterkt, afvalstoffen worden afgevoerd en spanningen verdwijnen.

Psychomotoriek bij kinderen (oa schrijfmotoriek)
De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Door te bewegen, te spelen, ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. De doelstellingen van psychomotorische therapie zijn:

Bewegen wordt als uitgangspunt genomen voor de therapie met als doel de algemene ontwikkeling te bevorderen. Het is dus niet enkel de bedoeling dat de motoriek van het kind verbetert, door het uitvoeren van bewegingsopdrachten worden ook andere leervoorwaarden gestimuleerd. Daardoor kan de concentratie ook verbeterd worden. Het kind beleeft een positieve ervaring, krijgt meer zelfvertrouwen en leert beter omgaan met zijn beperkingen. De therapie zorgt ook voor een verdere ontplooiing van de persoonlijkheid en het zelfbeeld van het kind.

Pre- en postnatale kinesitherapie
Pre- en postnatale oefeningen helpen om het lichaam in conditie te houden, het voor te bereiden op de bevalling en het herstel na de bevalling te versnellen. Prenatale oefeningen bestaan uit het geven van informatie over wat er met het lichaam gebeurt tijdens de bevalling, oefeningen voor de bekkenbodemspieren, ademhalingsoefeningen en ontspanningstechnieken, oefeningen om een juiste houding te bewaren en de spieren te versterken en massagetechnieken om spanningen weg te nemen. Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam heel wat veranderingen. Na de bevalling zijn bepaalde spieren enorm verzwakt (bekkenbodemspieren, buikspieren,...). Bij de postnatale oefeningen worden deze spieren opnieuw versterkt en wordt een herstel van de algemene conditie bevorderd.