De consultaties vinden normaal plaats binnen de groepspraktijk. Indien je een consultatie op de praktijk echter om één of andere reden niet haalbaar ziet, kan ook steeds een afspraak gemaakt worden voor een huisbezoek. Mits een kleine extra vergoeding voor de verplaatsing (zie tarieven) komt de diëtiste vervolgens bij je thuis voor het consult.

Standaard wordt gestart met drie consultaties. Na deze eerste drie consultaties wordt het verdere verloop van de begeleiding onderling afgesproken.
Aarzel zeker niet eens op te bellen of te mailen om hierover eventueel verdere informatie te vragen.

1e consultatie (+/- 1 uur)

2e consultatie (+/- 30 minuten)

3e consultatie en volgende opvolgconsultaties (+/- 30 minuten)